Naše projekční kancelář se zabývá tvorbou projektů v oblasti vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. Nabízíme návrh systémů u novostaveb, úprav stávajících systémů, kompletních rekonstrukcí, či zakreslení stávajících provedení.

Zajistíme projektovou dokumentaci v požadovaném stupni od studie a dokumentace pro územní rozhodnutí přes dokumentaci stavebního povolení až po dokumentaci provedení stavby.

Jsme schopni zajistit i následnou realizaci a tím zaručit proveditelnost návrhu. V případě požadavku investora spolupracujeme s architekty a projektanty ostatních technických zařízení pro zajištění koordinace.

Praha, Bítovská 16

hora@airproject.cz

+420 778 407 665

IČO :14209047